VÁŠ PROSTOR
PRO SDÍLENÍ
MATERIÁLŮ
PRO DĚTI
100% garance spokojenosti

Všeobecné podmínky licenční smlouvy

Uživatel služby eSchovka (dále jen „Uživatel“) a provozovatel portálu eSchovka.cz –
paní Tereza Vodičková, se sídlem Wassermannova 928/20, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00, IČ 74624164,
podnikatel zapsaný do živnostenského rejstříku (dále jen "Nabyvatel"). 

Smluvní strany výslovně souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami licenční smlouvy
(dále jen „Licenční podmínky“), které doplňují poskytnutí díla prostřednictvím emailové adresy nebo webového formuláře a tímto nahrazují samostatnou licenční smlouvu.


I. Předmět licenčních podmínek

Předmětem těchto Licenčních podmínek je závazek Uživatele udělit Nabyvateli oprávnění 
k výkonu svého práva užít Dílo, uvedené v čl. II těchto Licenčních podmínek, způsobem 
a v rozsahu uvedeném v čl. III těchto Licenčních podmínek, a závazek Nabyvatele poskytnout 
Uživateli za udělení oprávnění k výkonu jeho práva užít Dílo (dále jen "Licence") odměnu podle 
čl. IV, těchto Licenčních podmínek.


II. Dílo

Dílem podle těchto Licenčních podmínek se rozumí zpracovaný autorizovaný tisknutelný materiál 
pro děti, který Uživatel poskytuje Nabyvateli prostřednictvím e-mailové adresy nebo webového 
formuláře služby eSchovka (dále jen „Dílo“). Dílo bude přijato do databáze a autorizováno za 
následujících podmínek:

  1. Zasláním Díla Uživatel potvrzuje, že texty či jiné materiály, které do databáze Serveru přidává, nepoškozují autorská práva třetí osoby. Uživatel prohlašuje, že všechny části Materiálu jsou jeho vlastními výtvory nebo má k jejich uveřejnění souhlas autora.
  2. Dílo obsahuje smysluplný obsah. O tom, zda je obsah smysluplný, rozhoduje Nabyvatel.
  3. Výši odměny za Dílo určuje Nabyvatel.
  4. Ostatní uživatelé mají možnost hodnotit kvalitu zveřejněného Díla na stupnici 1-5.

III. Licence

  1. Uživatel prohlašuje, že vykonává všechna majetková autorská práva k Dílu, a že na tomto Díle neváznou žádná jiná práva třetích osob k okamžiku nahrání na Server služby eSchovka.cz a odsouhlasení těchto Licenčních podmínek.
  2. V případě, že prohlášení dle odstavce 1 je nepravdivé, vystavuje se Uživatel možnosti právního postihu.
  3. Uživatel poskytnutím Díla uděluje Nabyvateli převoditelnou nevýhradní licenci (dále jen „Licence“) k užití libovolného množství kopií Díla, po libovolnou dobu ode dne poskytnutí Díla a pro libovolné území prostřednictvím sítě internet. Uživatel opravňuje Nabyvatele k postoupení těchto práv na třetí osobu. Nabyvatel je povinen Licenci využít, resp. nabídnout dalším zájemcům k jejich využití.
  4. Licence je udělena pro účely dalšího šíření díla Uživatele.
  5. Licence je udělena pro provoz na webu, umístěném na internetové adrese www.eschovka.cz.
  6. Nabyvatel je povinen zveřejnit Dílo na portále eSchovka.cz nejpozději do 21 dnů od poskytnutí Díla a odsouhlasení těchto Licenčních podmínek. V případě, že Uživatel překročí počty Materiálů uvedených v článku III. Bod 6 Všeobecných smluvních podmínek užívání služby, vyhrazuje si Nabyvatel právo na delší lhůtu pro zveřejnění Díla. 

Platné od 1. 5. 2014

Garance spokojenosti

Našim cílem je nabízet nejlepší služby. Vaši spokojenost garantujeme. A pokud už nějaký problém nastane, ozvěte se a my vám vrátíme kredity. Více informací zdeNewslettery

Líbí se vám naše stránky? Chcete být pravidelně informováni o všech akcích a aktualitách? Přihlašte se k odběru newsletteru:

Zaslání nového hesla
Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje a nemůžete nebo nechcete se připojit přes Facebook, zadejte prosím vaši e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme nové náhradní heslo.