VÁŠ PROSTOR
PRO SDÍLENÍ
MATERIÁLŮ
PRO DĚTI
100% garance spokojenosti

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby

Tyto Všeobecné smluvní podmínky užívání služby eSchovka.cz, dále jen „Podmínky“, upravují práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele vznikající užíváním Služby.

„Poskytovatel“ – paní Tereza Vodičková, se sídlem Wassermannova 928/20, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00, IČ 74624164, podnikatel zapsaný do živnostenského rejstříku, je provozovatelem Služby eSchovka.cz.

Kontaktní údaje Poskytovatele: telefon +420 731 101 537, mail eschovka@gmail.com.

„Uživatel“ – fyzická nebo právnická osoba, která užívá služeb portálu eSchovka.cz.


I. Popis služby

 1. Portál eSchovka.cz, dále jen „Služba“, je soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli, zejména provoz Serveru pro nahrávání a stahování tisknutelných materiálů pro děti.
 2. „Materiál“ je soubor nebo více souborů nahraný Uživatelem na Server. Maximální velikost jednoho Materiálu je 20MB. Každý Materiál je zveřejněn až po Autorizaci ze strany Poskytovatele.
 3. „Server“ je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatele a poskytování Služby prostřednictvím portálu http://www.eschovka.cz.
 4. Všechny Materiály procházejí procesem „Autorizace“. Redaktor projde Materiál a informace uvedené ve vkládacím formuláři. Pokud Materiál zjevně odporuje Podmínkám je z procesu autorizace vyřazen a není zveřejněn. V opačném případě zařadí redaktor Materiál do cenové kategorie, v případě potřeby doplní/upraví informace na kartě Materiálu a schválí jeho zveřejnění.
 5. Poskytovatel prohlašuje, že portál eSchovka.cz je vytvořen a provozován v dobré víře a v duchu dobrých mravů, a že nemá v úmyslu někoho poškodit nebo mu způsobit újmu. Provozovatel nemůže zároveň garantovat, že veškeré zveřejněné Materiály byly poskytnuty skutečným autorem, nebo že Materiál není k dispozici ke stažení na jiné webové stránce.

II. Objednávka, platba a dodací podmínky

 1. Uživatel uskutečňuje objednávku Služby stažení Materiálu nebo objednávku Kreditů elektronicky na portálu www.eschovka.cz.
 2. Možnosti plateb:
  2.1. Bankovní převod.
  2.2. On­line bankovní převod.
  2.3. Mobilní platba.
  2.4. Elektronická peněženka.
 3. Dodání probíhá online ihned po uhrazení ceny za stažení Materiálu. Vybraný Materiál si Uživatel má možnost stáhnout do svého zařízení.
 4. Dodání Kreditů registrovanému Uživateli proběhne online ihned po uhrazení ceny.
 5.  Platnost kreditů je jeden rok ode dne nákupu.

III. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo se registrovat.
 2. Uživatel má právo stahovat Materiály prostřednictvím plateb.
 3. Uživatel provedením platby souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.
 4. Uživatel stažením Materiálu souhlasí s tím, že Materiál bude využívat výhradně pro osobní účely. Tím se rozumí zejména zábava a vzdělávání dětí v rodině, rodinném / mateřském / komunitním / volnočasovém centru nebo předškolním a školním zařízení.
 5. Uživatel není oprávněn Materiál dále komerčně nebo nekomerčně šířit.
 6. Pokud bude Materiál podkladem pro další práci, Uživatel v ní vždy uvede portál eSchovka.cz jako zdroj, případně přesnou citaci s odkazem na tento zdroj. Tato citace se řídí ISO 690 a 690­2.
 7. Uživatel souhlasí s využitím uvedených kontaktních údajů pro marketingové potřeby provozovatele. Uživatel má právo na opravu osobních údajů nebo jejich změnu či odvolání souhlasu podle zákona č. 101/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění.

IV. Práva a povinnosti registrovaného uživatele

 1. Registrovaný Uživatel je povinen vyplnit při registraci správně a úplně povinné registrační údaje.
 2. Registrovaný Uživatel prostřednictvím registrace vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.
 3. Registrovaný Uživatel má právo na přístup do svého uživatelského účtu.
 4. Registrovaný Uživatel má, po spuštění těchto funkcionalit, právo hodnotit a komentovat Materiály a využívat komunikační kanál mezi uživateli.
 5. Registrovaný Uživatel má právo zasílat do databáze Poskytovatele Materiály v souladu s Všeobecnými podmínkami licenční smlouvy.
 6. Registrovaný Uživatel má právo zaslat maximálně pět Materiálů v jednom dni. Pokud počet Materiálů překročí tuto hranici, vyhrazuje si Poskytovatel právo delší lhůty pro zveřejnění Materiálu.
 7. Registrovaný Uživatel obdrží odměnu, jejíž výše je uvedena v platném Ceníku:
  7.1. Proplatitelné Kredity za stažení vlastního Materiálu.
 8. Registrovaný Uživatel má právo na připsání ostatních odměn uvedených v Ceníku.
 9. Registrovaný Uživatel má právo stahovat Materiály Uživatelů za obdržené Kredity.
 10. Registrovaný Uživatel má právo směnit nabyté proplatitelné Kredity za finanční obnos v poměru 1 kredit = 1 Kč, dle podmínek uvedených v Ceníku.
 11. Registrovaný Uživatel má právo nakoupit Kredity za aktuální cenu a způsobem uvedeným v Ceníku.

V. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel umožní registrovanému Uživateli vkládat nové Materiály do databáze serveru v souladu se Všeobecnými podmínkami licenční smlouvy.
 2. Poskytovatel umožní Uživateli stahovat Materiály jiných uživatelů.
 3. Poskytovatel umožní registrovanému Uživateli směnu získaných proplatitelných Kreditů za finanční obnos prostřednictvím bezhotovostní platby. Splatnost finanční částky je nejpozději do 30 dní po odeslání žádosti o směnu. Poskytovatel si vyhrazuje právo delší lhůty splatnosti. Peníze jsou odesílány jen na bankovní účty vedené na území České Republiky. Vyplacení částky nelze vymáhat právní cestou, ani nelze požadovat alternativní plnění v hotovosti.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit s Uživatelem smluvní vztah, zrušit jeho uživatelský účet a vyřadit jeho Materiály z databáze pokud:
  4.1. Uživatel poruší své povinnosti.
  4.2. Využívá kartu Materiálu, komentáře, svůj profil nebo komunikační kanál mezi uživateli k reklamě, která nesouvisí se zveřejněnými Materiály a/nebo zaměřením portálu eSchovka.cz.
  4.3. V rámci portálu eSchovka.cz rozesílá hromadné a/nebo nevyžádané zprávy.
  4.4. Uživatelský účet slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti
  4.5. Uživatelský účet byl vytvořen tak, že zvolená přezdívka budí dojem, že Uživatelem je jiný, v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý, uživatel, nebo jiná obecně známá fyzická nebo právnická osoba.
 5. Poskytovatel má právo odebrat registrovanému Uživateli Kredity získané v rozporu s Podmínkami, nebo jinak neoprávněně (např. nepovoleným vniknutím do databáze).
 6. Poskytovatel má právo nepřijmout Materiál.
 7. Poskytovatel má právo odstranit z databáze:
  7.1. Materiály, u kterých zjistí porušení autorského zákona.
  7.2. Materiály, které dosáhly hodnocení 4.
 8. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení zpráv, zasílaných prostřednictvím e­mailu, pošty, sms, vzkazu či jiným způsobem.
 9. Poskytovatel neodpovídá za správnost prací a jejich obsah.
 10. Poskytovatel neodpovídá za neobdržení finančního obnosu zaslaného bankovním převodem z důvodu chybného uvedení čísla účtu Uživatelem.

VI. Cena služby

 1. Cena za stažení Materiálu je cenou za služby poskytované Provozovatelem. Nevztahuje se jakýmkoliv způsobem k samotné práci.
 2. Registrovaný Uživatel může stahovat Materiály za zvýhodněnou cenu vyjádřenou kredity. Kredity se dělí na proplatitelné a neproplatitelné. Mohou mít omezenou platnost. Pohyby kreditů jsou vedeny na kreditovém účtu Uživatele, dostupném v uživatelském účtu.
 3. Cena za stažení Materiálu a zvýhodněná cena za stažení Materiálu v Kreditech je uvedena u každého jednotlivého Materiálu.
 4. Aktuální přehled cen je k dispozici v Ceníku.

VII. Reklamace

 1. Uživatel bere na vědomí, že náhrada, reklamace nebo vrácení staženého Materiálu v případě, že neodpovídá představě nebo jakékoli části popisu, není možná.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.
 2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na www.eschovka.cz.

V Praze dne 1. 9. 2014.

Garance spokojenosti

Našim cílem je nabízet nejlepší služby. Vaši spokojenost garantujeme. A pokud už nějaký problém nastane, ozvěte se a my vám vrátíme kredity. Více informací zdeNewslettery

Líbí se vám naše stránky? Chcete být pravidelně informováni o všech akcích a aktualitách? Přihlašte se k odběru newsletteru:

Zaslání nového hesla
Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje a nemůžete nebo nechcete se připojit přes Facebook, zadejte prosím vaši e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme nové náhradní heslo.